Review Đam mỹ

[Linh tinh] Tổng hợp về đam mỹ

Danh sách đam mỹ đã đọc

A

Ác mộng – Điển Y

Ái hậu dư sinh (Cuộc sống sau yêu) – Yên Thị

Anh chỉ cần em – Thẩm Dạ Diễm

B

Bạc hà đường (Kẹo bạc hà) – Diệp Thiên Thiên Thất

Bàn vận công (Miểu Miểu) – Hắc Bạch Kiếm Y

Bao dưỡng – Tĩnh Thủy Biên

Bát hào phong cầu (Cơn bão số 8) – Tạp Bỉ Khâu

Bất khả kháng lực – Lam Lâm

Bất phụ hảo Thần Quang – Đại Giác Tiên Sinh/Mã Lộc Quân

Bị cách bích trực nam khán thượng chẩm ma bạn (Bị trai thẳng phòng bên coi trọng làm sao đây) – Hi Hòa Thanh Linh

C

Cấm ái chi tương sủng – Tư Đồ Cẩm Tranh

Cấp giáo thảo đương giả nam hữu đích nhật tử (Tháng ngày giả làm bạn trai của hot boy) – Hi Hòa Thanh Linh

Chu sa chí – Cảnh Tiềm

Chuyện yêu đương – Thất Trọng Huyết Sa

Công lộ nguyệt đài – Bát Thiên Quế Tửu

Cung nghiệt – Điển Y

Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc

D

Dẫn lang nhập thất (Dẫn sói vào nhà) – Dịch Nhân Bắc

Dụ hoặc – Không Thành Kế

Dương quang hạ đích ái nhân (Yêu em dưới ánh mặt trời) – Dạ Vũ

Đa vũ thời tiết – Ti Trúc Loạn Nhĩ

Đề đồn lai kiến (Nâng mông đến gặp) – Đản Hoàng Tô Đào Hạch

Điềm điềm đích – Túy Ẩm Trường Ca

Độc gia ký ức (Ký ức đẹp nhất) – Công Tử Như Lan

Đồng danh bất đồng tính – Mộ Dung Đệ Thất Suất

Đồng song chi nghị – Ngự Tiểu Phàm

Đương sơ thị nhĩ yếu phân khai (Ban đầu là cậu muốn tách ra) – Niết U Thủy

E

F

G

H

Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng – Hi Nguyệt Công Tử

Hiệp nghị giảo cơ 30 thiên – Lâm Tri Lạc

I

J

K

Khanh sắc khuynh thành – Chỉ Phiến Lưu Bạch

Kim chủ khoái bào! (Kim chủ chạy mau!) – Tàng Cung Bán Bộ

Kỳ Tư – Bạch Nhận Lý

L

Lạc hoa lưu thủy – Bát Thiên Quế Tửu

Lang kỵ trúc mã lai – Bích Thủy Mai Lạc

Liên tình – Như Tinh

Liêu dữ bị liêu đích quan hệ – Tàng Cung Bán Bộ

Lục tại Vân chi hạ – Lễ Yên Bạch

Lưỡng tiểu vô sai (Hai đứa trẻ vô tư) – Thiên Kim Bất Mại

M

Mạch thượng hoa khai – Hắc Bạch Kiếm Y

Mê thất – Điển Y

Minh Kính Đài – Neleta (Ni Tử)

Mouthwatering – Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Hài

Mỹ nam dữ dã thú – Đại Giang Lưu

N

Nam nô – Lê Hoa Yên Vũ

Này những phong hoa tuyết nguyệt – Công Tử Hoan Hỉ

Ngã đích ác phách nam hữu (Bạn trai ác bá của tớ) – Tượng Bát Ức

Ngận nhuyễn ngận điềm (Thật mềm thật ngọt) – Cô Cốt

Nghĩa công chuẩn tắc – Thực Đường Thái Hảo Nan Cật

Ngoạn vật tang chí (Mê muội mất ý chí) – Tạp Bỉ Khâu

Ngọc Thạch Phi Ngọc – Hi Hòa Thanh Linh

Ngộ kiến chi hậu (Sau khi gặp mặt) – Ngữ Tiếu Lan San

Nguyên Lộ khán tà dương (Đường cũ ngắm hoàng hôn) – Bắc Nam

Nhất mễ cửu thất hòa nhất mễ thất tam – Thực Đường Thái hảo Nan Cật

Nhất vãng tình sâm – Tử Tri Ngư Chi Nhạc

Nhất thế khuynh tình – Yên Thị

Nhất thụ nhân sinh – Priest

Nhượng ngã tố nhĩ ca ca ba (Hãy để tôi làm anh trai em) – Lương Vụ

Những thoáng qua gặp gỡ – Mạt Hồi

O

P

Pandora’s Box (Phan Đa Lạp đích ma hạp) – Lam Lâm

Phanh nhiên tâm động chi công giao thiên – Khoáng Dã Hoang Giao

Q

Quá độ tiếp xúc – Kiều Đoàn

Quan hệ bất chính – Công Tử Hoan Hỉ

Quan kỳ bất ngữ – Tô Đặc

Quân tử chi giao – Lam Lâm

Quỷ kế – Thiên Sứ J

R

S

Shangri-La – Xuân Nhật Phụ Huyên

Song Trình – Lam Lâm

Sở hữu nhân đô dĩ vy ngã hỷ hoan tha (Mọi người đều nghĩ tôi thích cậu ta) – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Sủng phôi – Na Khả Lộ Lộ

T

Tại thâm hải thịnh khai đích hải đường hoa (Hải đường nở rộ nơi biển sâu) – Oa Qua Oa

Tam chích nhĩ đóa – Trường Sắt Tử Đích Miêu

Tàng ái – Neleta (Ni Tử)

Tâm dược – Tinh Phân Dữu Tử Trà

Tẩu cẩu (Chó săn) – Tạp Bỉ Khâu

Tháng năm ngọt ngào – Thu Trì Vũ

Thanh bạch nhật quang (Ánh nắng thuần khiết) – Tha Tại Thiêu

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích – Hi Nguyệt Công Tử

Thanh thông (Hành lá) – Minh Tử

Thần hi (Tia nắng ban mai) – Chu Nhi Phục Thủy

Thiên cao lộ viễn – Ngự Tiểu Phàm

Thính thuyết ái tình hồi lai – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thống ái – Mê Mê Mê

Thời quang hòa ngã ái trứ nhĩ – Thất Qua Mị

Thời thượng tiên sinh – Ngữ Tiếu Lan San

Thuần phục – Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành

Thùy bạt liễu ngã đích trực nam flag – Xuân Phong Vô Tà

Tiểu kết ba – Tầm Hương Tung

Tiểu Long nữ bất nữ – Hi Hòa Thanh Linh

Tiểu Mỹ Nhân Ngư – Áo Lợi Thu/Thập Tứ Hành Thi

Tiểu oan gia – Thu Trì Vũ

Tiểu phì thu – Nhu Nhu A

Tiểu tình ca – Mạc Thanh Vũ

Tiểu tình ca – Mạc Thần Hoan

Tình yêu đau dạ dày – Điệp Chi Linh

Tỉnh khẩu hữu quang (Miệng giếng có ánh sáng) – Thổ Miêu

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! – Nhất Trúc de U Hoàng

Tội dục cuồng lang – Câu Hồng

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – Ngữ Tiếu Lan San

Tổng tài ngận phúc hắc (Tổng tài thực phúc hắc) – Hi Nguyệt Công Tử

Trạch mộc nhi tê (Lựa cành mà đậu) – Tạp Bỉ Khâu

Trầm nịch – Neleta (Ni Tử)

Trợ lý kiến trúc sư – Hi Hòa Thanh Linh

Trúc mã kỷ sự – Ngự Tiểu Phàm

Tù binh – Lê Hoa Yên Vũ

Tuế nguyệt gian – Tĩnh Thủy Biên

Tưởng khởi ngã khiêu thập yêu liễu mạ (Nhớ ra tên tôi chưa?) – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

U

V

Viễn khê – Neleta (Ni Tử)

Vô pháp đào thoát – Bồi Căn Thỏ Nhục Quyển

Vô xứ khả tầm (Không nơi thuộc về) – Lam Lâm

W

X

Xã giao ôn độ – Tạp Bỉ Khâu

Xuân dã – Độc Thử

Y

Z


Cảm nhận chung

Top đam mỹ yêu thích

  1. Kim chủ chạy mau! – Tàng Cung Bán Bộ
  1. Độc gia ký ức – Công Tử Như Lan
  1. Thiên cao lộ viễn – Ngự Tiểu Phàm
  1. Tháng năm ngọt ngào – Thu Trì Vũ
  1. Thần hi – Chu Nhi Phục Thủy
  1. Trợ lý kiến trúc sư – Hi Hòa Thanh Linh
  1. Tiểu Long nữ bất nữ – Hi Hòa Thanh Linh
  1. Tỉnh khẩu hữu quang – Thổ Miêu
  1. Tuế nguyệt gian – Tĩnh Thủy Biên
  1. Tiểu phì thu – Nhu Nhu A
  1. Kỳ Tư – Bạch Nhận Lý
  1. Ái hậu dư sinh – Yên Thị
  1. Nhất thế khuynh tình – Yên Thị
  1. Mỹ nam dữ dã thú – Đại Giang Lưu
  1. Trạch mộc nhi tê – Tạp Bỉ Khâu
  1. Công lộ nguyệt đài – Bát Thiên Quế Tửu
  1. Này những phong hoa tuyết nguyệt – Công Tử Hoan Hỉ
  1. Tẩu cẩu – Tạp Bỉ Khâu
  1. Bị trai thẳng phòng bên coi trọng làm sao đây – Hi Hòa Thanh Linh
  1. Đa vũ thời tiết – Ti Trúc Loạn Nhĩ
  1. Xã giao ôn độ – Tạp Bỉ Khâu
  1. Cấp giáo thảo đương giả nam hữu đích nhật tử – Hi Hòa Thanh Linh
  1. Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích – Hi Nguyệt Công Tử
 1. Quan hệ bất chính – Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại yêu thích: hoa quý vũ quý, hiện đại vườn trường, cổ đại cung đình, tình hữu độc chung, hiện thực hướng, nhẹ nhàng, mạn nhiệt.

Top công yêu thích (không theo thứ tự): Hàn Dịch (Kim chủ chạy mau!), Đan Hải Minh (Thiên cao lộ viễn), Hoa Lan Khanh (Khanh sắc khuynh thành), công (nhân vật chính) trong các truyện của Hi Hòa Thanh Linh, Cao Tân (Tháng năm ngọt ngào), Lâm Cảnh (Hành lá), Trình Hi (Ác mộng), Lâm Hạo Hi (Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng), Phí Nguyên (Nguyên Lộ khán tà dương), Nghiêm Qua (Tiểu tình ca – Mạc Thanh Vũ), Cố Thiếu Phàm (Trúc mã kỷ sự), Thích Phỉ Nhiên (Thời quang hòa ngã ái trứ nhĩ), Nghiêm Sát (Tàng ái), Bạch Dần (Mỹ nam dữ dã thú), Thi An Noản (Quá độ tiếp xúc), Vệ Lăng Dương (Độc gia ký ức), Tiêu Tuy/Hoài Tuy (Tiểu phì thu), Nguyên Diễm (Kỳ Tư), Trình Sâm (Bao dưỡng), Hoắc Trường Trì (Bát hào phong cầu), Hạ Hoài Chương (Sủng phôi), Trình Bạch (Mouthwatering), Hà Tùng Dương (Vô pháp đào thoát), Kim Mao (Thống ái), Lục Nghiệp Chinh (Tẩu cẩu), Nghiêu Hồng (Nhất vãng tình sâm), Hoắc Hoằng Quang (Bất phụ hảo Thần Quang), Hướng Dã (Nghĩa công chuẩn tắc), Hà Ý (Tiểu Mỹ Nhân Ngư).

Top thụ yêu thích (không theo thứ tự): Tiêu Hạo (Kim chủ chạy mau!), Tiêu Lang (Tiểu Long nữ bất nữ), Quan Duy (Tỉnh khẩu hữu quang), Đông Tảo (Tiểu phì thu), Thân Thập Tam (Nhất vãng tình sâm), Trương Liệt (Mỹ nam dữ dã thú), Tạ Mạnh (Tuế nguyệt gian), Thẩm Di Hảo (Lạc hoa lưu thủy), Tần Ca (Trầm nịch), Hàn Tĩnh (Đa vũ thời tiết), Trương Tư Nghị (Trợ lý kiến trúc sư), Tiêu Ninh (Thiên cao lộ viễn), Kỳ Tư (Kỳ Tư), Lục Lâm (Lục tại Vân chi hạ), Tần Qua (Ái hậu dư sinh), Hoàn Ân (Nhất thế khuynh tình), Từ Gia (Độc gia ký ức), Giang Dữ Miên (Trạch mộc nhi tê), Phương Chiêu Mộ (Xã giao ôn độ), Kỷ Xuyên (Sủng phôi), Trần Hạnh (Ngoạn vật tang chí), Thẩm Niệm (Mouthwatering), Chu Duy An (Vô pháp đào thoát), Chung Hiểu Vĩ (Thống ái), Minh Thần (Bất phụ hảo Thần Quang), Dụ Giác (Nhất mễ cửu thất hòa nhất mễ thất tam), Cận Sở (Tiểu Mỹ Nhân Ngư).

Một số nhân vật phụ dễ thương (có cả nhân vật không gei): Thích Tự (Cấp giáo thảo đương giả nam hữu đích nhật tử), Vương Kỳ (Tiểu Long nữ bất nữ), Cao Viễn (Thần hi), Phó Tín Huy, Hạ Trình Thiên (Trợ lý kiến trúc sư), Trác Tiểu Viễn (Tuế nguyệt gian), Kim Phi, Dương Thành Triết (Bị trai thẳng phòng bên coi trọng làm sao đây), Hạ Đình (Sủng phôi), Tiêu Chấp, Đại Khâm (Kỳ Tư).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s