[Đam mỹ] Kim chủ chạy mau!

[Đam mỹ] Kim chủ chạy mau!

Kim chủ chạy mau! - Tàng Cung Bán Bộ - Tên truyện: Kim chủ(1) chạy mau! (金主快跑!) Tác giả: Tàng Cung Bán Bộ (藏弓半步) Bản gốc: Hoàn (93 chương) | Nguồn: Tấn Giang QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Biên dịch: Đan Thanh Mẫn (thanhman0617.wordpress.com) | Tình trạng: Đang tiến hành | Ngày đăng:… Continue reading [Đam mỹ] Kim chủ chạy mau!

Advertisements
[Đam mỹ] Lạc hoa lưu thủy

[Đam mỹ] Lạc hoa lưu thủy

Lạc hoa lưu thủy - Bát Thiên Quế Tửu - Tên truyện: Lạc hoa lưu thủy (落花流水) Tác giả: Bát Thiên Quế Tửu (八千桂酒) Bản gốc: Hoàn | Nguồn: http://allcp.net/ QT: VNS | Kho tàng đam mỹ - Fanfic Biên dịch: Đan Thanh Mẫn (thanhman0617.wordpress.com) | Tình trạng: Đang tiến hành | Ngày đăng: 06/07/2017 -… Continue reading [Đam mỹ] Lạc hoa lưu thủy