Review Đam mỹ

[Linh tinh] Tổng hợp về đam mỹ

Danh sách đam mỹ đã đọc A Ác mộng - Điển Y Ái hậu dư sinh (Cuộc sống sau yêu) - Yên Thị Anh chỉ cần em - Thẩm Dạ Diễm B Bạc hà đường (Kẹo bạc hà) - Diệp Thiên Thiên Thất Bàn vận công (Miểu Miểu) - Hắc Bạch Kiếm Y Bao dưỡng… Continue reading [Linh tinh] Tổng hợp về đam mỹ

Advertisements